Anasayfa + Moda
Röportaj
''Geleceğimiz tasarımda''

Küresel pazarda rekabetin en önemli koşulu ''özgün ve farklı tasarım''. Bu, katma değer yaratmanın da ön şartı. ''Artı Değer Tasarım Sergisi'' bu bilinci yaymak ve bir tartışma platformu yaratmak amacındaydı.

Yazar : Hatice Gökçe
Hüseyin Çağlayan, 2004 Kış koleksiyonunu ''Turquality'' projesi kapsamında sundu.

Küresel pazarda rekabetin önkoşulu ''özgün ve farklı tasarım''. Bu, katma değer yaratmanın da şartı. ''Artı Değer Tasarım Sergisi'' bu bilinci yayma, tartışma platformu yaratma amacındaydı. Tasarım Konseyi oluşumuna önayak olan TİM Başkanı Oğuz Satıcı, örgütlü, atak ve pro-aktif bir tasarım ortamının önemini ısrarla belirtirken yılın ikinci yarısının yoğun gündemini de müjdeledi.

Tasarım Konseyi'ni neden TİM üstlendi? Başka bir gücün olmadığını mı düşünmüştünüz?
Tasarım hiç bir zaman bu denli önem kazanmadı. TİM olarak bu ihtiyacı saptadık ve koordine etmeye giriştik. Sanayici ve ihracatçı arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir köprü oluşturmak istedik. Tasarım Konseyi, köprünün konstrüksiyonu olacak. Tasarım bilincini geliştirip kültürümüzün parçası haline getirilmeye çalışacak. Türk sanayisi için önemli bir yapı olacak.
Bu girişim örgütlü tasarımcıya düşmez miydi?
Üç yıl önce bu konuya atak biçimde uluslararası boyut kazandırmaya çalıştık. Moda tasarımcılarının bir araya gelmesini, örgütlenip ortak hareket etmesini tavsiye ettik. Bir örgüt kurulamadı ama, tasarımcılar kendi aralarında toparlanıp ortak bir şeyler üretmeye çalıştı. Arzu ederdik ki, tüm tasarım konseptlerini bir araya getiren bir yapı oluşabilsin. Ben yapayım diye uğraşmıyoruz; ihtiyacı karşılamak için çabalıyor ve keyif alıyoruz.
''Turquality'' gibi yeni projeler var mı?
Turquality, Sayın Kürşat Tüzmen'in fikri. Türkiye'nin markalaşma süreçlerini bir standarda kavuşturma ve olumlu Türk malı imajı oluşturma ihtiyacına karşılık doğru bu kavram. Tasarım Konseyi de kavramlarını kendisi üretecek. Tasarım Konseyi'nin bugüne dek üretilmiş bu kavramları, Türk sanayii ve tasarımcısına hizmet edecek bir altyapı hazırlamasını arzu ediyoruz.
Tasarımcı olsaydınız hangi disiplini seçerdiniz?
Bence anahtar kelime heyecan. Ben ilk andan beri büyük heyecan duyuyorum. Başka çalışmalarımın da anahtarı heyecan. Oğuz Satıcı olarak kişisel heyecanımın dışında TİM Başkanı olarak yönetim kurulumuz, çalışma arkadaşlarımızla bu heyecanı hissediyor ve Türkiye'nin geleceğinin tasarımda olduğunu tespit ediyoruz. Bu işte tasarımcı olmalıyım diye düşündüm. Zaten bu heyecanı sizlerle birlikte yaşadım. Baktım ki hazır giyim tasarlayamam, otomobil de tasarlayamam; tasarlayabileceğim tek alan toplum. Toplumu örgütleyebilir, tasarlayabilirim. En çok inandığım da bu konu. Ben toplum tasarımcısıyım.
Oğuz Satıcı, geleceğimiz tasarımda diyor. Özgün tasarımın iki anahtarı ise misyon ve heyecan.

ARA